Katedra Informatyki Ekonomicznej
 Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański


Adres:
ul. Piaskowa 9
81-864 Sopot

tel.: +48 (58) 523 14 00
fax: +48 (58) 551 59 31
e-mail: swrycza@univ.gda.pl
 

 Prof. dr hab. Stanisław Wrycza - Kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego (od 1991)
 - Vice President of ISAHI - Information Systems Academic Heads International (2008 - 2010)
 - Inicjator i pierwszy Prezes (1995-2000) ogólnopolskiego Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej
 - Prezes (od 2006) Polish Chapter of Association for Information Systems
 - Przewodniczący Rady ds. E-learningu Uniwersytetu Gdańskiego
 - Członek Rady Naukowej Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej TASK
 - Członek Komitetu Sterującego Baltic Sea Virtual Campus
 - Współzałożyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Informatyki Ekonomicznej (1995) AIS - Association for Information Systems
 - Współzałożyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Kierowników Katedr Informatyki Ekonomicznej ISAHI - Information Systems Academic Heads International (2005)
 - Inicjator International Advisory Committee międzynarodowej konferencji Information Systems Development: pierwsze trzy edycje w Gdańsku, w 1988, 1990 i 1992 roku; kolejne 23 na całym świecie (proceedings publikowane w Kluwer Academic oraz Springer Science)
 - Przewodniczący Międzynarodowych Komitetów Programowego i Organizacyjnego Europejskiego Kongresu Informatyki Ekonomicznej ECIS - Xth European Conference on Information Systems ECIS 2002: Information Systems and the Future of the Digital Economy
 - Przewodniczący AIS SIGSAND/PLAIS EuroSymposia - do teraz 7 edycji
 - Przewodniczący i członek Komitetu Sterującego International Conference on Perspectives of Business Informatics Research
 - Autor ponad 200 publikacji: książek, artykułów, referatów publikowanych
 - Autor, współautor i editor pond 40 książek opublikowanych w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji, Słoweni i Polsce
 - Członek ponad 200 Komitetów Programowych międzynarodowych konferencji z dziedziny informatyki
 - Kierownik kilku europejskich projektów edukacyjnych i naukowych: Tempus, Bitnet, E-pracownik, System Gospodarki Elektronicznej (Digital Economy System
 - Senior Editor of Information Systems Management Journal
 - Editorial Board of Information Systems Journal
 - Editorial Review Board of Journal of Database Management
 - Editorial Board of Information Systems and e-Business Management
 - Editorial Board of Organizacija, Journal of Management, Informatics and Human Resources (Słowenia)
 - Inicjator i kierownik Pomorskiej Akademii Regionalnej Cisco przy Uniwersytecie Gdańskim
 - Promotor 20 obronionych prac doktorskich
 - Promotor ponad 500 prac magisterskich i licencjackich; szereg z tych prac zdobyły krajowe i międzynarodowe wyróżnienia m.in. dwie prace w światowym konkursie Business Informatics Challenge
 - Profesor i Visiting Professor na licznych uczelniach zagranicznych
 - Redaktor dwu serii wydawniczych Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego: raportów naukowo - badawczych Research Reports on Business Informatics (od 1991) oraz podręczników akademickich - Informatyka Ekonomiczna (od 1993)
 - Inicjator licznych umów podpisanych przez Uniwersytet Gdański z licznymi korporacjami takimi jak: Cisco, IBM, Oracle, SAP, Sun, Lufthansa Systems, Zensar (Indie)
 - Honorowy Ambasador Kongresów Polskich (2006)
 - Medal Księcia Mściwoja II miasta Gdańsk (2003)
 - Złoty Krzyż Zasługi (1997)
 - Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski (2005)
 - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2013)
OBSZARY BADAŃ I KSZTAŁCENIA

 - Informatyka Ekonomiczna
 - Metodologia badań w dziedzinie informatyki ekonomicznej
 - Analiza i projektowanie systemów informatycznych
 - Język UML
 - Bazy danych
 - Gospodarka elektroniczna (e-biznes)
 - Społeczeństwo informacyjne
 - Systemy zarządzania relacjami z klientami CRM
 - Elektroniczny obieg dokumentów
 - E-learningWYKŁADANE PRZEDMIOTY

 - Projektowanie systemów informatycznych
 - Projektowanie systemów obiektowych
 - Bazy danych
 - Gospodarka elektroniczna, e-biznes
 - Elektroniczny obieg dokumentów
 - Systemy CRM na studiach doktoranckichKONTAKT

Katedra Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański
 ul. Piaskowa 9
 81-864 Sopot
 Tel.: (+48) 58 523 14 00
 Fax: (+48) 58 551 59 31
 Tel.kom.: (+48) 604 78 15 48
 E-mail: swrycza@univ.gda.pl
 Skype: swrycza